Telefoonnummers vinden van bedrijven en personen

Telefoonnummers.nl Disclaimer

Telefoonnummers.nl is een initiatief van BliXem Internet Services. De vermeldingen op Telefoonnummers.nl worden aangeleverd door Places.nl, de portal voor het beheren van uw online bedrijfsvermeldingen op diverse websites in het Places.nl netwerk.

Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze site. Door de webpagina('s) te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

BliXem Internet Services (BliXem) besteedt grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. BliXem geeft echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Wijzigingen kunnen hier door de daartoe bevoegden worden doorgegeven via Places.nl.

BliXem accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door BliXem worden gewijzigd of verwijderd.

Elke tekst, foto of afbeelding die door een derde op deze website wordt geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van BliXem. BliXem is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie/foto's/afbeeldingen welke op deze website beschikbaar word(t/en) gesteld.

BliXem behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan BliXem de toegang tot de webpagina monitoren.

De gebruiker zal BliXem, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van de webpagina, inbreuk van de gebruiker op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.